Poslovna rešenja

Poslovni proces je važnija i starija kategorija od softvera koji automatizuje proces i svaka konkretna situacija zahteva analizu biznis konteksta, pre svega potreba, mogućih ušteda koje će se postići različitim rešenjima i prihvatljivog nivoa troškova koje organizacija može i želi da podnese.

Naši tipični tehnološki predlozi se baziraju na korišćenju određene open source platforme za razvoj rešenja prema identifikovanim poslovnim potrebama i automatizuju kritične procesa klijenta. Platforme koje koristimo su SuiteCRM, SugarCRM, Openbravo, Alfreso i Activiti.

Tipična rešenja koja nudimo su CRM, Upravljanje osnovnim sredstvima, ERP, Sistem za upravljanje dokumentima (DMS), HR menadžment alat kao i Usluge razvoja softvera.